สมัครงาน

สำหรับผู้สนใจสมัครงาน กรุณากรอกแบบฟอร์ม พร้อมแนบประวัติโดยย่อ หรือ ติดต่อโดยตรงที่

Project Sales Executive (Female Only)

จำนวน : 1 (อัตรา)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบงานด้านการติดต่อนำเสนอ ดูแล portfolio ในส่วนของ product ที่รับผิดชอบ
 2. ให้ความช่วยเหลือและทำงานร่วมกับทีม project ในส่วนของการคำนวณต้นทุนและประกวดราคา
 3. กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจน ที่ต้องการนำเสนอ product และสามารถวิเคราะห์ถึงลักษณะความ เป็นไปได้ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายดังกล่าว
 4. ติดตามข่าวคราว ความคืบหน้าโครงการที่จะขึ้น ติดต่อเข้าพบ ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย สถาปนิก มัณฑนากร วิศวกร ผู้รับเหมา รวมถึงเจ้าของโครงการ เพื่อกำหนด spec เสนอราคางาน, bidding
 5. สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มสถาปนิก มัณฑนากร วิศวกร ผู้รับเหมา จัดซื้อ รวมถึงเจ้าของโครงการ และคงไว้ซึ่งการติดต่อกับกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง
 6. ติดตามยอดขาย รายงานการเข้าพบกลุ่มลูกค้าและติดตามความคืบหน้าของแต่ละโครงการ

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 22-38 ปี การศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา หากมีความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง ออกแบบสถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 2. มีประสบการณ์การทำงานด้านงานขาย 0-5 ปี (ในธุรกิจก่อสร้าง / ออกแบบสถาปัตยกรรม / ตกแต่งภายใน หรือมีประสบการณ์ในการติดต่อลูกค้าเพื่อวางสเปคสินค้ากับสถาปนิก ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา ที่ปรึกษาโครงการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 3. มีทักษะด้านการวิเคราะห์ การเจรจาต่อรอง มีความคิดริเริ่มและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 4. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และการนำเสนอ
 5. มีรถยนต์ส่วนตัวและมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 6. ตรงต่อเวลา สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

ผลตอบแทน

       Salary : 20,000-45,000 (based on experience)

 1. Petro Allowance
 2. Car allowance
 3. Phone Allowance
 4. Social Security
 5. Health Insurance
 6. Uniform
 7. Bonus
 8. Annual Traveling
 9. Other

Site Engineer/Foreman

จำนวน : 5 (อัตรา)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ควบคุมงานก่อสร้าง (อาคาร, อาคารชุด, อาคารสูง) ให้เป็นไปตามแบบ รวมถึงมีการวางแผนงาน, จัดเตรียมวัสดุ, แรงงาน, เครื่องมือ เพื่อให้งานเสร็จตามแผนงานและมีคุณภาพ
 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างานอย่างเหมาะสม และให้งานเสร็จสิ้นตามเวลาที่กำหนด, ติดตามผลงานของส่วนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. ควบคุมการใช้วัสดุในการก่อสร้างของช่างและผู้รับเหมาให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด
 4. ตรวจสอบความถูกต้องและรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย
 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย
 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, ปวช. – ปวส. สาขาก่อสร้าง สถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถใช้ Program Auto Cad ได้
 4. สามารถจัดการดูแลผู้รับเหมา และวางแผนการทำงานในแต่ละวันได้ดี
 5. อ่านแบบและเข้าใจแบบก่อสร้าง / สถาปัตยกรรมได้ดี
 6. 6. มีความรับผิดชอบ, ตรงต่อเวลา และไว้ใจได้
 7. 7. มีประสบการณ์ 0 - 10 ปี
 8. หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับไซต์งานก่อสร้าง หรืองานตกแต่งภายใน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัวและมีใบอนุญาตขับขี่

ผลตอบแทน

 1. เงินเดือน 17,000 - 35,000 บาท
 2. ค่าเดินทาง, ค่าน้ำมันรถ, ค่าสึกหรอ
 3. โทรศัพท์ + ค่าโทรศัพท์
 4. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 5. ประกันสังคม
 6. เสื้อยูนิฟอร์มบริษัทฯ
 7. โบนัสประจำปี (ขึ้นกับผลประกอบการและผลการทำงาน)
 8. วงเงินพิเศษเบิกค่ารักษาพยาบาล
 9. ท่องเที่ยวประจำปี
 10. สวัสดิการพื้นฐานอื่น ๆ

ชื่อ-สกุล *

อีเมล *

เบอร์โทร *

อัพโหลดไฟล์

ข้อความ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าผู้ใช้ยอมรับ นโยบายเว็บไซต์และความเป็นส่วนตัว

Back To Top